Nabídka mediálního partnerství klubového magazínu PRESTIGE pro rok 2017/2018

Nabídka mediálního partnerství klubového magazínu PRESTIGE pro rok 2016

Vážení přátelé, partneři, příznivci, dovolujeme si Vám předložit nabídku mediálního partnerství klubového magazínu PRESTIGE clubs(and)circles pro rok 2016/2017 a věříme, že s ním budete počítat ve svých projektech, o kterých rádi otiskneme informace, nabídky pro obchodní partnery a sponzory, termíny a místa konání atd.

Časopisy jsou podobně jako srovnatelná zahraniční media distribuovány formou direct mailu (Only in the most select places!) a jsou Vám zdarma k dispozici i ve větším počtu výtisků, pokud o ně projeví Vaši členové, partneři, účastníci a hosté Vašich eventů zájem.
Ještě koncem roku 2015 zpřístupníme i nové stránky www.prestige-media.cz a listovací formu internetového časopisu PRESTIGE life style s čtvrtletní periodicitou.
Fotoreportáže z Vašich cest a ze společenských a sportovních akcí klubového charakteru (včetně partnerských firemních akcí, turnajů a pod.) budou nadále v obou mediích zařazovány jako redakční a klubové materiály pouze za předem dohodnuté režijní náklady, pokud budeme jako mediální partner přizváni, nebo nám dáte k dispozici kvalitní podklady pro grafické zpracování. Fotografie, grafické zpracování dodaných materiálů a dohodnuté honoráře pro autory Vámi objednaných článků jsou ve Vaší režii.

Media si kladou za cíl zprostředkovat komunikaci mezi jednotlivými kluby a jejich partnery, sponzory a příznivci a proto umožňujeme i zviditelnění obchodních partnerů v rámci těchto fotoreportáží (loga,poděkování a pod..

V rámci dohodnutých režijních nákladů jsou zahrnuty i informace o připravovaných projektech, podmínky partnerství, či reportáže ze zajímavých cestovatelských projektů.

Placená inzerce (včetně PR článků a vkládaných materiálů) se týká pouze nabídek vysloveně komerčního charakteru. Inzerce v časopisu není předmětem běžné komerční nabídky a je určena především pro prezentaci obchodních partnerů a sponzorů prestižních klubových aktivit a aktuální produkty a nabídky, patřící jednoznačně do sféry životního stylu cílových skupin.
Ceny inzerce jsou uvedeny v ceníku (který Vám na požádání obratem zašleme), mohou však být ve vybraných případech stanoveny i jinou formou (např. barterovou či jinou dohodou a pod.).Inzerce formou vložení materiálů do tištěného časopisu je možná pouze před započetím distribuce vydání na základě vzájemné dohody.
Produkci časopisů zajišťuje Studio Životního Stylu (sdružení fyzických osob), které bylo v roce 2003 zároveň iniciátorem založení Asociace Společenských Klubů (dále ASK).

Stanovy ASK byly konzultovány s představiteli klubů, které se k asociaci přihlásily (IČO 266 15 894) a byly schváleny Ministerstvem vnitra ČR. Magazín PRESTIGE je registrován na MK ČR pod číslem E 13 742. Členství klubů v ASK je neformální a není podmínkou zařazení klubových materiálů do obsahu časopisů, které jsou na ASK zcela nezávislé.

Studio Životního Stylu se kromě produkce časopisů věnuje i produkci společenských akcí, tiskových konferencí, společenských událostí konaných v rámci sportovních akcí, společenských akcí pořádaných kluby i obchodními partnery (reference jsou k dispozici) a nabízí i možnost realizace Vašich eventů v sídle redakce (www.villavoyta.cz).

Přivítáme i Vaše návrhy a připomínky k projektu, který má sloužit především ke kvalitní vzájemné komunikaci.
S přáním úspěšné společenské i sportovní sezóny v roce 2016

Jitka Tesárková, šéfredaktor
PRESTIGE-MEDIA
Mob.+420 602 647 902

podpis tesarkova

szpitalnych ośrodków leczenia zdrowia psychicznego http://kupicpigulki.pl/maxigra/ waga strata pigułki, które działają szybko